A A A

Bornus Consort

Zespół Bornus Consort - czołowy polski zespół wokalny specjalizujący się w wykonywaniu muzyki dawnej, którego kierownikiem artystycznym jest Marcin Bornus-Szczyciński, powstał w 1981 roku z inspiracji dr Ewy Obniskiej, kierującej wówczas Redakcją Muzyki Klasycznej i Dawnej II Programu Polskiego Radia. Specjalizował się w wykonywaniu polskiej muzyki przełomu XVI i XVII stulecia, jednak ich zainteresowania stopniowo ewoluowały w kierunku muzyki znacznie wcześniejszej. Pierwszym znaczącym przedsięwzięciem w dziedzinie muzyki średniowiecznej było wystawienie w Teatrze Wielkim w Warszawie w 1984 roku XIII-wiecznego dramatu liturgicznego „Ludus Danielis”. Grano ten spektakl prawie 100 razy aż do lat 90. Po tym przyszły następne doświadczenia i dziś zespół zajmuje się głównie monodią, czyli śpiewem jednogłosowym, zwłaszcza monodią liturgiczną.

Rekonstrukcja średniowiecznych i renesansowych technik wokalnych, ścisła współpraca ze śpiewakami tradycyjnymi, studia nad kunsztem i bogactwem melodii tych społeczności, które zajmują się tym „od zawsze”, poznawanie liturgii i sposobów ich śpiewania, pozwala spojrzeć zupełnie na nowo na wielogłosową muzykę renesansową. Polifonię postrzegamy dziś coraz mniej jako ciąg choćby najpiękniej strojących akordów, ale przeciwnie, jako sumę wolnych niemal melodii, jednoczesnych głosów, które już samodzielnie brzmiałyby doskonale, ale tu syntezują się w specyficznej przestrzeni wielogłosowości. Bogatszy w te doświadczenia zespół powraca do pieśni wielogłosowej, wykonując czasami również utwory współczesne, uzyskując z reguły nowy i wciąż zaskakujący kształt dzieł.
 

DYSKOGRAFIA:
 

 • Bartłomiej Pękiel, 1989, Accord
 • Petrus de Grudziadz, 1990, Accord 201412
 • Antologia muzyki polskiej XV-XVI w., 1995, Accord
 • Marcin Mielczewski, 1996, DUX 0264
  nominacja Fryderyk 1996
 • Media vita, 1996, DUX 0279
  nominacja Fryderyk 1997
 • Paweł Szymański – portret kompozytora, 1997, CD Accord ACD 038
  Nagroda Fonograficzna Przemysłu Muzycznego Fryderyk 1997: Album Roku w kategorii Muzyka Współczesna
 • Millenium Sancti Adalberti, 1997, Polskie Radio PRCD 001
 • In Agenda Defunctorum, 2004, Multikulti MCD 014
 • In Assumptione B.M.V., 2005, Musicon MCD 038
 • O niebezpieczeństwie żywota człowieczego, 2007, Multikulti MPCD 022
 • Stanisław Szczyciński - Pasja wg św.Jana, 2009, Mikroklimat 006
 • Polskie pieśni renesansowe, 2010, Cantio antiqua, Mikroklimat CR0507-2